Uzsāktas teorētiskās apmācības mentoriem

            Pirmdien, 3. augustā, Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “RETHINK” ietvaros norisinājās ievadseminārs, ar ko uzsāktas 12 stundu teorētiskās apmācības mentoriem jauniešu ar viegliem garīgā rakstura traucējumiem atbalstam. Teorētiskās apmācības…

Pašvaldība aicina atgriezties uz dzīvi Jēkabpilī

Migrācija – tā skar ikvienu pilsētu, pagastu un ciemu, arī kultūrvēsturisko novadu krustcelēs esošo Jēkabpili. Šobrīd pilsētu par savām mājām sauc teju 22 tūkstoši iedzīvotāju. Lai gan jēkabpiliešu skaits ar gadiem ir samazinājies – pēdējo…

Jaunieši ar GRT aicināti pieteikties mentora atbalstam un Vasaras skolai 2020

Mentora atbalsts un "Vasaras skola 2020" jauniešiem uzsākas augustā no 25.08.2020. līdz 28.08.2020. Jelgavā, nometnes vietā "Lediņi".

Radīta iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt patstāvīgu dzīvi

Priecīgā ziņa par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” drīzu atvēršanu Kalnciemā, pirmkārt, saistās ar ilgi gaidīto iespēju pirmajiem institūcijās dzīvojošajiem cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem (GRT) pārcelties uz dzīvi sabiedrībā. Jau…

Zemgalē īsteno projektu par drošu vidi skolēniem

Ar mērķi palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem situācijās, kad abpus robežai apdraudēta skolu audzēkņu drošība, Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais partneris sācis īstenot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas…

Invazīvo sugu izskaušanā svarīga rīcība

Cēsu novada Vaives pagastā pagājušajā nedēļā norisinājās Interreg Europe programmas projekta “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS)” ietvaros rīkots seminārs “Invazīvo svešzemju sugu pārvaldība Latvijā”.

Notiks pirmais Sēlijas tūrisma tirgus

Trešdien, 29. jūlijā, Zasā jau no 9.00 rītā pulcēsies Sēlijas tūrisma pakalpojumu sniedzēji – vairums no viņiem sadarbības tīkla “Sēlijas salas” dalībnieki.