Ar vidusskolēnu hakatona finālu noslēdzas kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”

Otrdien, 16. novembrī ar vidusskolēnu ideju hakatona finālu noslēdzās Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotā kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”.* Hakatonā piedalījās skolēni no visas Latvijas, kas reģionu – Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales –…

Iedzīvotājus aicina novērtēt pašvaldību atbalstu ģimenēm

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lvikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izvērtēt pašvaldību sniegumu. Balsojot par, viņaprāt, ģimenēm draudzīgāko pašvaldību iedzīvotāji vienlaikus var arī atbalstīt savu pašvaldību cīņā par…

Tiešsaistes iedvesmas lekcija "Atgriešanās Latvijā - dzīves pārmaiņu anatomija!"

Otrdien, 23. novembrī, piedalies tiešsaistes iedvesmas lekcijā "Atgriešanās Latvijā - dzīves pārmaiņu anatomija!".

Zemgales piedāvājums tūristiem kļūst plašāks, ar zināšanām piepildītāks

Pateicoties pārrobežu sadarbībai un Eiropas Savienības finansiālam atbalstam, Zemgales piedāvājums tūristiem pēdējā laikā kļuvis plašāks un daudzveidīgāks, ar zināšanām par vēsturi, kultūrvēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, amatniecību, nemateriālajām kultūras vērtībām piepildītāks.

Pārrobežu sadarbība tūrismā atklāj izcilas kultūras vērtības

Divarpus gadus seši sadarbības partneri trīs kaimiņvalstu pierobežā cītīgi strādājuši, lai ieviestu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstīto projektu ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības…

Zemgalē ar remigrācijas koordinatora palīdzību ir atgriezušies jau 323 tautieši

Pērn, 2020. gadā Zemgales plānošanas reģionā no ārzemēm atgriezās 158 personas, un remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa sagatavoja 400 individuālos piedāvājumus. Pārsvarā tie ir cilvēki no Lielbritānijas, ko skāris Brexit, taču ļaudis atgriežas arī no ASV, Turcijas,…

Zemgales Mobilitātes plāna izstrāde finiša taisnē

Zemgalē nobeigumam tuvojas reģionālā Mobilitātes plāna izstrāde, kura ieviešana ļaus uzlabot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un kravu nogādi, samazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi. Plāns tiek izstrādāts ar Interreg Europe projekta e-MOPOLI atbalstu, un kalpos līdz…