Pirmdiena, 19 Oktobris 2020 10:31

Biedrība “Sēlijas laivas” noslēdz Sēlijas ūdeņu sakopšanas talku maratonu

Biedrība “Sēlijas laivas” noslēdz Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu “Domā globāli, rīkojies lokāli!”. Četros Sēlijas novados aizvadītas 13 projekta aktivitātes, iesaistot ap 200 iedzīvotāju.

No maija līdz oktobrim biedrība “Sēlijas laivas” īstenojusi 12 ūdeņu sakopšanas talkas un vides lekcijas Aknīstes, Neretas, Viesītes un Jēkabpils novadā, projekta noslēgumā izbaudot vienu no sakoptajiem Dienvidsusējas posmiem laivu braucienā un pārgājienā Aknīstes pagastā. Sabiedrība tika motivēta iesaistīties arī vides izglītības un līdzdalību veicinošā fotokonkursā “Skaistais ir blakus!”.

“Projekta viens no galvenajiem mērķiem – veicināt vietējo Sēlijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un lokālpatriotismu – pilnīgi noteikti ir sasniegts!” atzīst šī projekta vadītājs Ričards Šmits. “Mūsu talkās piedalījās visdažādākā vecuma iedzīvotāji no visiem Sēlijas novadiem, ieskaitot pat Daugavpils novadu. Un, protams, arī no citām Latvijas vietām – Rīgas, Jelgavas, Ķekavas, Dobeles un Rēzeknes. Arī viņiem šī bija iespēja atklāt Sēlijas dabas vērtības un pamanīt Sēlijas iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes.”

19.10.2020. Foto Selijas laivas SIF projekta noslegums 1

Projekts noritēja piecos posmos, katrā no tiem īstenojot vairākas sakopšanas talkas, kurās piedalījās zinoši biologi un vides gidi.  Projekts iesākās maijā Jēkabpils novadā ar pirmajām trim talkām Klaucānu un Priekulānu ezera apkārtnē. Jau pirmās projekta aktivitātes uzrādīja lielu dalībnieku atsaucību, kas turpinājās visas sezonas garumā. Dienvidsusējas upē noritēja 5 ūdeņu talkas dažādos tās posmos Aknīstes, Elkšņu, Rites, Neretas un Mazzalves pagastā. Bet Viesītes novadā tika organizētas 4 talkas purvos un purvu ezeros, tostarp pašā pilsētas centrā esošajā Mazajā ezerā.

Vairākās no talkām savās zināšanās dalījās Daugavpils novada Dabas resursu nodaļas vadītāja, bioloģe un vides gide Jolanta Bāra. Viņasprāt projekts ir bijis ļoti nozīmīgs: “Katra plastmasas pudele vai konservu bundža, kas ir savākta dabā un vairs nepiesārņo ūdeņus, nāk par labu vides tīrībai. Bet vislielākais pienesums ir cilvēku vides apziņa un daudzveidīgās zināšanas par dabas vērtībām un procesiem vidē, ko guva un tālāk nodod talku dalībnieki.”

Projekta vadītājs Ričards Šmits uzskata, ka tik vērienīga projekta realizācija ir devusi labu pieredzi tālākai biedrības attīstībai: “Projekta aktivitāšu daudzuma ziņā šis bija lielākais no mūsu līdz šim īstenotajiem projektiem. Tas prasīja daudz spēka un brīvprātīgā darba, kā arī spēju atrast brīvus datumus talkām starp citām biedrības aktivitātēm. Bet esam ļoti gandarīti par paveikto – attīrītā Dienvidsusēja kļūs arvien pievilcīgāka tūristiem, kuriem ikdienā piedāvājam laivu nomu šajā upē. Tāpat guvām labu mācību projektu rakstīšanā, jo tikai īstenošanas laikā varējām aptvert visas kļūdas vai budžeta tāmē neierakstītās vajadzības. Tieši tas mūs kā nevalstisko organizāciju ir stiprinājis un dod iedvesmu jauniem izaicinājumiem.”

Viena no aktīvākajām talku dalībniecēm Iveta Plone no Ilūkstes novada Dvietes pagasta saka: “Mani talkās piesaistīja tieši tas, ka šeit tika apvienotas trīs dažādas norises – pirmkārt, tā bija iespēja būt dabā un aktīvi izkustēties. Otrkārt, ļoti vērtīgas bija profesionālu lektoru sniegtās zināšanas par augiem, ūdeņu ekosistēmām un dzīvnieku sugām. Mēs katru reizi atklājām ko jaunu! Un treškārt, īpaši motivēja šī projekta augstā pievienotā vērtība – vides sakopšana. Savākt purvā atstātos atkritumus un parādīt citiem, ka dzīvot tīrā vidē ir patīkamāk. Tāpat Ivetai ne mazāk svarīgi bijis tas, ka visas projekta aktivitātes notika Sēlijā: “Es pati dzīvoju Sēlijā, skaistajā Dvietes palienē. Priecājos, ka varēju labāk iepazīt mūsu novadu, turklāt nemērojot tālu ceļu.”

Projekts noslēdzās 17. oktobrī ar paveiktā izvērtējumu Gārsenes kultūras namā, ko varēja vērot arī tiešraidē biedrības sociālo tīklu kontā. Kopīgi ar vides gidiem nedaudzie klātesošie  atskatījās uz visām īstenotajām talkām un noslēgumā baudīja dziesminieces Antas Eņģeles koncertu. Biedrība pateicas ikvienam, kas šajā sezonā atbalstīja darbus zaļākas un tīrākas Sēlijas  labā!

Projekts “Domā globāli, rīkojies lokāli!” tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ''NVO fonds'' ietvaros, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds. Kopējais saņemtais finansējums ir 4513,42 eiro. Tā mērķis ar izglītojošām vides aktivitātēm veicināt Sēlijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un piederības izjūtu Sēlijai.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevalstisko organizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 7 dažādu finansētāju atbalstīti projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas. 2019. gadā biedrība uzvarēja Eiropas lauku parlamenta konkursā par iedvesmojošāko vietējās iniciatīvas stāstu, pārstāvot Sēliju Spānijas ciemā Kandā.

Ziņu sagatavoja:
Jānis Dzimtais
biedrības “Sēlijas laivas”
sabiedrisko attiecību speciālists