Pirmdiena, 10 Janvāris 2022 12:07

Tūrisma gidu apmācību programma “Baltu ceļš” par zemgaļiem un sēļiem

Laikā, kad Latvijas apceļošana kļūst arvien populārāka, Zemgales Plānošanas reģions 2022. gada ziemā aicina gidus (gan grupu, gan individuālos) uz bezmaksas apmācībām, lai iepazītu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”. Tā ir lieliska iespēja profesionālu lektoru – vēsturnieku, arheologu un vēstures profesoru – vadībā iegūt padziļinātas un daudzpusīgas zināšanas par Baltu tautu - zemgaļu un sēļu - viņu dzīvesvietām, vērtībām, tradīcijām, darba instrumentiem, senajiem amatiem un dzīvesveidu, kas mūsdienu sabiedrībā lielākoties tiek zaudēts, taču ir izzināšanas un apskates vērts. Vienlaikus apmācības piedāvā gidiem papildināt zināšanas un celt savu kvalifikāciju dažādās aktuālās tūrisma tēmās, kā piemēram, gida stāstu veidošana, tūrisma maršruta dramaturģija, ceļošana pa laukiem, gida prezentācijas prasmes, kā arī būs iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās – interesantās darbnīcās un ekskursijās.

LATLIT logo LAT full RGB

FB vizuālis final

Apmācību mērķis ir uzlabot un pilnveidot zināšanas par Baltu ceļa produktiem un pakalpojumiem, paaugstināt gidu izpratni, prasmes un zināšanas par kultūras maršrutu “Baltu ceļš”, lai popularizētu Baltu kultūrvēsturisko mantojumu un palielinātu apmeklētāju skaitu maršrutā.

Plānots,  ka mācības notiks  attālināti, kā arī klātienē, ja to pieļaus valsts epidemioloģiskās drošības noteikumi (ja ne, tad viss mācību kurss norisināsies tikai attālināti). Mācības norisināsies trīs blokos, sešu dienu  garumā: 27. un 28. janvārī, 3., 4., 9. un 11. februārī.

Trešdienās / ceturtdienās  notiks  teorētiskās  un praktiskās mācības  tiešsaistes  platformā  Zoom,  savukārt  piektdienās dosimies  uz   kādu   no  tūrisma   maršruta  “Baltu   ceļš”  objektiem,  kur   notiks praktiska darbošanās, lai tuvāk iepazītu Baltu kultūrvēsturisko mantojumu. Detalizētu apmācību programmu lūdzam skatīt ŠEIT.

Nokļūšanai  uz  un  no  objektiem  dalībniekiem  tiks  piedāvāts  kopīgs  bezmaksas transports no / uz Rīgu ar iespēju iekāpt / izkāpt arī pieturvietās pa ceļam.

Mācību programmu vadīs profesionāls gids, biznesa augstskolas “Turība” un RSU pasniedzējs Armands Muižnieks.

Mācību laikā dalībniekiem būs mājas darbs, kā arī tiksiet aicināti pašizglītošanās ceļā, savu iespēju robežās apmeklēt un izpētīt esošo maršruta “Baltu ceļš” (brošūra un objekti skatāmi: https://ej.uz/brosura_Baltucels)  apskates vietas, objektus un vēsturiskos faktus, lai apmācību noslēgumā katrs izveidotu savu “Baltu ceļa” ekskursijas programmu.

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu par kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” apmācību apguvi. Lai saņemtu sertifikātu, dalībniekam ir jāpiedalās visos trīs apmācību blokos.

Apmācību beigās kā papildu ieguvums: apmācīto gidu kontakti tiks ievietoti tīmekļa vietnē https://www.baltukelias.lt/lv/.

SVARĪGI:

  1. Dalība klātienes nodarbībās iespējama tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu, kas apliecina pilnu vakcinācijas kursa pabeigšanu vai Covid-19 pārslimošanu pēdējā pusgada laikā.
  2. Dalībnieku skaits apmācību programmā ir ierobežots – 25 personas. Piesakoties apmācībām, lūdzam, rūpīgi izvērtēt savas iespējas piedalīties visās nodarbībās.
  3. Dalībnieki, reģistrējoties, apliecina, ka piedalīsies visos 3 apmācību blokos.

Lai pieteiktu savu dalību apmācībās, lūdzam līdz 20. janvārim (ieskaitot) aizpildīt elektronisku pieteikuma anketu: https://ej.uz/anketa_Baltu_cels. Vieta apmācībās tiks dota pirmajiem 25 dalībniekiem, kuri aizpildīs šo pieteikuma anketu. Atbilde par iespējamo dalību apmācībās tiks nosūtīta uz anketā norādīto e-pastu 21. janvārī.

Dalība apmācībās ir bez maksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Priecāsimies par Jūsu dalību!

Tūrisma gidu apmācības organizē Zemgales plānošanas reģions. Apmācības tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš’” atpazīstamības veicināšana” (“Explore Balts”) ietvaros.

Minētā projekta LLI-447 kopējais finansējums ir 869 689,02 eiro, tostarp ERAF finansējums – 739 235,65 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nav nekādos apstākļos uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.