Sabiedrisko pārvadājumu un maršrutu tīkla transporta komisija

Komisijas sastāvs:

  • Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs - komisijas priekšsēdētājs
  • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs - komisijas priekšsēdētāja vietnieks
  • Ziedonis Caune, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
  • Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs
  • Raivis Ragainis, Jēkabpils domes priekšsēdētājs
  • Arvīds Kviesis, Neretas novada domes priekšsēdētājs
  • Irēna Sproģe, Salas novada domes priekšsēdētājs
  • Alda Ērmane, ZPR Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja - komisijas sekretāre