Sociālo pakalpojumu koordinācijas darba grupa

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona padomes nolikuma 25.13. punktu, padomei ir tiesības izveidot komitejas, komisijas, darba grupas un valdes.

Reģionā darbojas Sociālo pakalpojumu koordinācijas darba grupa, kura izveidota, lai:

 • veicinātu Sociālo pakalpojumu attīstības programmā minēto uzdevumu izpildi,
 • veiktu savstarpējo informācijas apmaiņu par pakalpojumu attīstību,
 • piedalītos reģiona organizētajos kopīgos pasākumos un projektos,
 • formulētu kopējo Zemgales plānošanas reģiona viedokli attiecībā uz sociālo pakalpojumu attīstību reģionā un pārstāvētu to komunikācijā ar nacionālā līmeņa politikas veidotājiem, kā arī pakalpojumu saņēmējiem.

Rezultāti:

 1. Nodrošināta reģiona interešu pārstāvniecība Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē un Sociālās iekļaušanas politikas komitejā.
 1. Kopīgi izstrādāti un realizēti reģiona līmeņa projekti:
  • Atver sirdi Zemgalē. Ilgums: 01.07.2015. - 31.12.2023.Projekta budžets: 9 412 350,00 EUR.
  • Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība (LLI-425, OCTOPUS) Ilgums: 01.06.2020. – 31.05.2022. (24 mēneši) Kopējais budžets: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).
  • Pārdomāt (CB-802; RETHINK) Ilgums: 05.2019. – 04.2021. Kopējais budžets: 251 395,55 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 197 545,54 EUR). ZPR budžets: 89 988,85 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 76 490,52 EUR).
  • Aprūpes prasmju uzlabotājs (Care Skill Escalator/ CASE) (Nr. 2019-1-SE01-KA202-060416) 2020.-2022. Kopējais budžets: 344 290 EUR
  • Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (LLI-317; SocQuality) Ilgums: 03.2018. – 02.2020. Kopējais budžets: 791 256,20 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 672 567,74 EUR).
  • Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti / Soc Networking (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma) Ilgums: 01.2012. - 06.2013.
   Kopējais budžets: 117 561,42 LVL)
  • Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē (EEZ un Norvēģijas valdības līdzfinansēts individuālais projekts) Ilgums: 09.2009.-03.2011. Kopējais budžets: 249 027,00 LVL.
  • Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā (Eiropas Sociālais fonds, 1.DP nacionālā programma) Ilgums: 06.2009-06.2010. Kopējais budžets: 120 888,00 LVL.