Speciālo atļauju (licenču) reģistrs

 Licences
Nr.

Derīgums

Pārvadātājs,
Reģ.Nr.

Nolīgšanas tarifs,
EUR

Attāluma tarifs,
EUR/km

Laika tarifs,
EUR/min

Speciālie tarifi

Lēmuma
pieņemšanas
datums

 ZPR-TX/18L/1

22.06.2018. -
21.06.2022.

 IK "DZINTARS JAKUTĀVIČS",
43602027861

 1,00 0,60 0,15 - 21.06.2018.
ZPR-TX/18L/2

17.07.2018. -
16.07.2022.

IK "DMITRIJS DOROFEJEVS"
43602027753

0,71 0,71 0,12 - 17.07.2018.
ZPR-TX/18L/3 01.08.2018. -
31.07.2022.
IK "JZ315"
40002174683
1,00 0,80 (diena)
1,00 (nakts)
0,20 - 31.07.2018.
ZPR-TX/18L/4 22.08.2018. -
21.08.2022.
IK "MARSELA"
43602027838
1,00 0,60 (diena)
0,70 (nakts)
0,10 - 21.08.2018.
ZPR-TX/18L/5 01.09.2018. -
31.08.2022.
SIA “TAXI Bauska”
43603048610
1,00 0,60 0,20 - 31.08.2018.
ZPR-TX/18L/6 19.09.2018. -
18.09.2022
SIA “SFabrika.lv”
43603083743
1,00 0,65 0,15 - 19.09.2018.
ZPR - TX/18l/7 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Ainārs L.”
48502010436

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14  - 26.09.2018.
ZPR-TX18L/8 26.09.2018. -
25.09.2022

IK “Pēteris Luža”
48502008380

1,50 0,70 (diena)
0,85 (nakts)
0,14 - 26.09.2018.
ZPR-TX18L/9 17.10.2018. -
16.10.2022
IK “Lindemanis G”
43602027965
1,00 0,60 0,15 - 17.10.2018.
ZPR-TX18L/10 28.11.2018. -
27.11.2022
IK “A.Škuropats”
53602027721
1,00 0,50 0,12 - 28.11.2018.
ZPR-TX/19L/1 16.05.2019. -
15.05.2023 
IK “TAXI SERGEJS”
43602028053
1,00 0,60 (dienas)
0,70 (nakts)
0,15 - 15.05.2019.
ZPR-TX/20L/1

07.08.2020. -  06.08.2024

SIA “RAGEROAD”
40203235032
1,00 0,70 0,15 ŠEIT 06.08.2020.
ZPR-TX/L20/2 01.12.2020. - 30.11.2024. IK "Krievaitis Auto",
48502008395
1,00 0,70 0,15 ŠEIT 12.11.2020.